Algemeen

Feestzaal 'Ter Klasse' geeft om uw privacy. Daarom willen we u zo uitgebreid mogelijk informeren over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. In dit Privacybeleid vindt u alle informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe lang we ze opslaan, wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen.

Wie zijn we?

Feestzaal 'Ter Klasse', gevestigd aan Tieltsebaan 74 te 3200 Aarschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn

 • · Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • · https://www.feestzaalterklasse.be
 • · Tieltsebaan 74, 3200 Aarschot

Dirk Smekens is de Functionaris Gegevensbescherming van Feestzaal 'Ter Klasse'. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via onze website (contact en contactformulier).

Wij beschermen uw privacy en handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij vragen u om dit beleid te lezen zodat u weet op welke manier persoonsgegevens door ons op de website verzameld en verwerkt worden.

Vereisten verwerking persoonsgegevens.

De Wet bescherming persoonsgegevens stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden beheren in hun administratie. Deze eisen zijn:

 • · toestemming van personen voor het verwerken van de gegevens;
 • · juist en nauwkeurig bijhouden van de persoonlijke gegevens;
 • · beveiligen van de persoonlijke gegevens.
 • · op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen persoonlijke gegevens;
 • · uitsluitend gebruik van de persoonlijke gegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Wie wordt beschermd door dit beleid?

Dit beleid is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die Feestzaal 'Ter Klasse' verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke (zie hoofdstuk: “Wie zijn we?”). Dit beleid is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van personen in verband met aanvragen, info en/of evenementen i.v.m. Feestzaal 'Ter Klasse'. De persoonsgegevens van de aanvragers voor meer info, voor het verhuren van de Feestzaal 'Ter Klasse' of andere, zullen zo zorgvuldig mogelijk worden behandeld en beveiligd, in overeenstemming met dit beleid.

Gegevens die u ons verstrekt door onze website te gebruiken:

Als onderdeel van zijn normale functies verzamelt de webserver van 'Feestzaal 'Ter Klasse' (via one.com) de volgende informatie (Zie persoonsgegevens die wij verwerken) van iedereen die een website bezoekt: uw IP‑adres, uw internetprovider, de software, het type en de taal van uw browser, de zoekmachine en trefwoorden die u gebruikte om de website te vinden, de datum en het tijdstip waarop u de website bezocht, de pagina's op de website die u bezocht, de pagina's van andere websites vanwaar u hebt doorgeklikt naar de website. Die informatie wordt verzameld met cookies. Meer informatie over cookies kunt u terugvinden in ons Cookiebeleid.

Veiligheid van gegevens via onze webruimte op One.com

One.com erkent de speciale verantwoordelijkheid die komt kijken bij de hosting van persoonlijke gegevens op de webruimte van de klant. We willen graag zien dat de klanten One.com als een betrouwbare plaats zien voor hun data opslag. Het One.com datacenter is daarom ontworpen om te voldoen aan de hoogste standaards van beveiliging. Alle data van de klanten en de systeem data van One.com zijn beveiligd door een dagelijkse remote back-up van alle servers door middel van een privé 10 Gbit glasvezel verbinding naar een aparte back-up locatie, gesitueerd op 10 km afstand van de hoofdserverruimte.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Feestzaal 'Ter Klasse' verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • · Voor- en achternaam
 • · Geboortedatum
 • · Adresgegevens
 • · Telefoonnummer
 • · E-mailadres
 • . Datum van/en soort activiteit
 • . Uw extra vraag of info
 • · Foto’s genomen tijdens onze activiteiten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

'Feestzaal 'Ter Klasse' verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • · gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Feestzaal 'Ter Klasse' verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • · Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • · Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Feestzaal 'Ter Klasse' neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Feestzaal 'Ter Klasse' bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Feestzaal 'Ter Klasse' gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Uw persoonlijke gegevens worden enkel en alleen doorgegeven aan de gerechtelijke instanties wanneer zij hierom vragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Feestzaal 'Ter Klasse' en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Feestzaal 'Ter Klasse' wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de privacycommissie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Feestzaal 'Ter Klasse' neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Feestzaal 'Ter Klasse' heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
   
© Feestzaal Ter Klasse